Download ChickenAuto Auto TLBB Dragon Oath

Phần mềm tự động chơi Game Thiên Long Bát Bộ / Dragon Oath / TLBB Tải về Dưới đây là link download toàn bộ phiên bản ChickenAuto Bản mới nhất Phiên bản cũ hơn https://github.com/DevTLBB/AutoTLBB/releases Phí sử dụng Hoàn toàn miễn phí Chức năng chính Tự đánh Tự động đánh (Đánh quanh, KS quái) Tự sử dụng vật phẩm hồi phục (HP, MP, Pet) Tự sử dụng kỹ năng hồi phục của trân thú (Huyết Tế, Cộng Sinh) Tự sử dụng kỹ năng hồi phục của Nga My … Tiện ích Tự thăng cấp …