Download ChickenAuto Auto TLBB Dragon Oath

Phần mềm tự động chơi Game Thiên Long Bát Bộ / Dragon Oath / TLBB

Tải về

Dưới đây là link download toàn bộ phiên bản ChickenAuto

Bản mới nhất - zip

Download
Link Thay Thế 1
Link Thay Thế 2

Bản mới nhất - (.exe - 7Zip SFX)

Download
Link Thay Thế

Bản mới nhất - 7zip

Download
Link Thay Thế

Phần mềm hỗ trợ giải nén

Download 7zip

Phiên bản cũ hơn

https://github.com/DevTLBB/AutoTLBB/releases

Phí sử dụng

  • Hoàn toàn miễn phí

Chức năng chính

Tự đánh

  • Tự động đánh (Đánh quanh, KS quái)
  • Tự sử dụng kỹ năng
  • Tự sử dụng vật phẩm hồi phục (HP, MP, Pet)
  • Tự sử dụng kỹ năng hồi phục của trân thú (Huyết Tế, Cộng Sinh)
  • Tự sử dụng Thanh Tâm / Xung hư Nga My
  • Tự sử dụng kĩ năng nhân vật
  • Tự nhặt vật phẩm

Tiện ích

  • Tự thăng cấp